FAGACEAE Quercus faginea   Lam.     Tamaño: 3-25 m.   Floración  IV-V 
 Localidad: Benasal (CS)   
 Distribución: Mediterránea Roble quejigo. Gal.ler.
 Ecología: Bosques mixtos montanos.